יש לך 0 מוצרים בסל הקניות
תקנון אתר Hay Pharm

הגדרות תקנון:

  בתקנון הנ"ל יהוו המונחים המפורטים מטה כחלק בלתי ניפרד מתקנון זה ומשמעותן כדלהלן:
   
1. בעלי האתר- בית מרקחת חי פארם ע.מ.  306081266 כתובת: אבא אחימאיר 3 קרית מנחם רמלה
2. האתר הינו אתר אינטרנט וכתובתו הינה http://www.hay-pharm.co.il
3. תוכן האתר- מכירת מוצרי טיפוח ותוספי תזונה.
 

 

4. תקופת אספקת המוצרים -
   
  באמצעות  שליחים עד 10 ימי עסקים מיום הרכישה (ימי עסקים אינם כוללים שישי ושבת, ערבי חג וחג)
   בתל אביב, רמת גן וגבעתיים, אפשרות למשלוח מהיר, מהיום להיום (בתוספת תשלום) בימים א-ה בין השעות 9:00-18:00 (לא פעיל בעת הקורונה)
   
   
5. מועדים לאספקת המוצרים- המועד בו נמסרו המוצרים לידי הלקוח בהתאם ליעד שפורט ו/או הוזמן על ידי הלקוח וכן המועד אשר נרשם על ידי הלקוח לפי שיקול ו/אן העדפתו לאספקת המוצרים.
   
6. ביצוע הזמנה- המועד בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של הלקוח בהתאם לפרטי האשראי אשר הוזנו על ידו במערכת המאובטחת של אתר זה.
   
7.  ימי עסקים- בהתאם לקבוע בחוק ימי העסקים הינם מראשון ועד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחו"ל המועד והכל בהתאם לנוהל ימי עסקים
  של בנק ישראל.
   
8. ימי פעילות האתר- ניתן לבצע רכישות אינטרנטיות של המוצרים המוצגים באתר 24/7, יובהר כי מועד אספקות המוצרים לידי הלקוח הם בהתאם לנוהל ימי עסקים
  של בנק ישראל.
   
  כללי-
9. האתר כאמור הינו אתר אשר משמש כחנות וירטואלית למכירת תוספי תזונה וטיפוח.
10. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור שיידרש ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר ו/או להנהלת האתר בהתאם לפרטים המפורטים להלן:
  טלפון: 
11. בכל מקום אשר מופיע בתקנון זה שיש בו שימוש בלשון זכר הכוונה היא לשני המינים.
12. האתר האינטרנטי שלהלן מציג ללקוחות הרוכשים מאתר זה תוספי תזונה וטיפוח. מכירת המוצרים המוצעים ללקוחות הינם בכפוך ובהתניה יסודית של הסכמת
  הלקוחות והגולשים באתר זה לתקנון הנ"ל.
13. השימוש באתר זה מהווה הסכמת הלקוח ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו, טרם החל לגלוש בעמודים נוספים באתר
  ובעמוד הבית של אתר זה.
14. כל לקוח ו/או כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכן ומטרתו של אתר זה, וכי כל האמור בתקנון האתר הינו זה שיכריע בכל חילוקי הדעות בין
  הצדדים ככל שיהיו, עוד מצהיר הלקוח ו/או המשתמש כי בכל מקרה מסוג כזה או אחר לא יהא רשאי להעלות טענות כאלו ואחרות ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו
  לתקנון האתר כאמור לעיל. 
15. בהתאם לאמור בסעיף 14 לעיל, תקנון הנ"ל מהווה בסיס חוקי להזמנות ולגלישה באתר, ומסדיר את היחסים בין הלקוח ו/או המשתמש לבין החברה ו/או למי
  מטעמה אשר משתמשים באתר זה.
16. יובהר כי בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים ו/או סחורה מאתר זה, הלקוח ו/או כל משתמש אחר מצהיר בזאת כי עם ביצוע פעולה ו/או רכישה קרא את 
  תקנון החברה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו ולכל האמור בתקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או
  כנגד הנהלת האתר ו/או למי מטעמה בכל הקשור להוראות ותנאיו של תקנון זה.
17. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה את תקנון האתר וזאת ללא כל התראה
  ו/או הודעה מוקדמת. וכי כל השינויים אשר יבואו בתקנון המחודש ככל שיהיו, יחולו על לקוח ו/או על המשתמש בעת גלישה ו/או שימוש באתר זה.
18. מחירי המוצרים המופיעים באתר זה הינם על-פי הדין וכוללים מס ערך מוסף (מע"מ) ואינם כוללים דמי משלוח.
19. תמונות המוצרים המוצגים באתר זה הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
20. יובהר כי הנהלת האתר מספקת ללקוח ו/או למשתמש את המוצרים בהתאם למלאי שנמצא ברשותה ואינה מתחייבת לספק מוצרים בהתאם לתמונות המופיעות באתר
  המופיעות באתר זה והכל בהתאם למלאי שנמצא ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
21. יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה פועלת ותפעל ככל שביכולתה להציג מידע שלם ומדויק ככל האפשר למגוון לקוחותיה על מנת ליתן שירות ראוי ותקין לכלל 
  לקוחותיה, ובמידה ועלולה להיות אפשרות כי יופיעו באתר זה בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות מערכת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות הנוגעת לעניין זה.
22. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לעדכן בעת הצורך את מחירי המוצרים הנמכרים ו/או המוצגים באתר זה מעת לעת וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  המחיר התקף ביחס להזמנת הלקוח ו/או המשתמש הינו המחיר המתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ו/או  
  ו/או המשתמש) ובמידה ומחירים אלו עודכנו לפני השלמת הליך ההזמנה, יחויב הלקוח ו/או המשתמש בהתאם למחירים המעודכנים.
23. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להציע באתר זה הטבות, מבצעים והנחות לכלל לקוחותיהם וכו יהיו רשאים להפסיק שירותים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי
   ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת על כך.
24. יובהר כי תנאי השימוש באתר זה ובכל השירותים המוצעים והכלולים באתר זה יחולו על הלקוח ו/או על המשתמש באתר זה גם באמצעות שימוש במחשב נייח ו/או 
  נייד לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם (להלן :"סמראטפון"), מחשב כף יד, וכיוצ"ב). וכי הם חלים על השימוש באתר זה באמצעות גלישה ו/או שימוש ברשת האינטרנט  ו/או בכל רשת ואמצעי תקשורת כאלה ואחרים ומחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר ולאמור בתקנון זה.
   
  הרשמה וביצוע הזמנות-
25. רכישת מוצרים מאתר זה תתבצע על ידי הלקוח ו/או המשתמש באמצעות הרשמה לאתר ומילוי טופס הזמנה אשר יהוו כתנאים מקדמיים לביצוע ההזמנה.
26. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יעשו כל שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר ויהוו חלק בלתי ניפרד מתנאי השימוש
  והרכישה באתר זה.
27. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה עושה ככל שביכולתה להבטיח את ביצוע ההזמנה באופן יעיל וללא תקלות, על הלקוח ו/או המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים
  הדרושים באתר זה באופן מדויק כך שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו כל הפרטים הנכונים. והואיל ובמקרה בו יימסרו פרטים שגויים הנהלת האתר ו/או מי מטעמה 
  לא יהיו אחראים למתן פרטים שגויים אלו. והלקוח ו/או המשתמש יחוייבו בתשלום דמי משלוח וטיפול העסקה במידה והמשלוח ישלח ליעד או מען שפרטיו שגויים.
28. אישור הזמנה- יינתן בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר שהנהלת האתר ו/או מי  מטעמה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו
  על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר קבלת אישורם של חברות כרטיסי האשראי .
29. במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברות האשראי, תשלח התראה על כך ללקוח והאחר יידרש למסור אמצעי תשלום ו/או פרטי כרטיס אשראי נוספים לצורך סיום
  ביצוע ההזמנה.
30. נתוני ההזמנה כפי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש בטופס הזמנת המוצרים ובאישור הסופי של  ההזמנה על ידי חברת האשראי יהוו כהזמנה סופית וכראייה
  במחשבי הנהלת האתר.
31. בהתאם לאמור בסעיף 28 לעיל, אישור ההזמנה הסופי של העסקה מותנה בכך שהמוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי של מחסני האתר במועד ההזמנה ו/או במועד
  האספקה. ככל שהנהלת ההאתר ו/או מי מטעמה לא ציינו כי המוצרים אינם קיימים במלאי וכי לא הורדו מהאתר בשוגג בעת ביצוע ההזמנה. הנהלת האתר ו/או 
  מי מטעמה לא יהיו מחוייבים במכירת המוצרים וכי ללקוח ו/או למשתמש באתר זה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ן/או תובענה נשוא עניין זה בגין כל נזק כלשהוא
  בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. במידה והמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש
  לא נמצאים ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, והלקוח ו/או המשתמש חוייב לאחר בדיקת המלאי והמוצרים אכן חסרים במלאי הנהלת האתר יוחזרו הכספים 
  לידי הלקוח.
32. עוד יובהר כי במקרה  ובו יופיעו המוצרים המוצגים באתר זה כקיימים במלאי האתר ורק בעת סיום ההזמנה בפועל יתבהר כי המוצרים אינם קיימים במלאי האתר עקב טעות טכנית כזאת או אחרת. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תבטל את העסקה והכספים יושבו לידי הלקוח ולאחר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או למי מטעמה.
33. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל ו/או לדחות ו/או לעכב את אישורם של ההזמנות באחד מהמקרים אשר יפורטו להלן:
33.1  במידה והופרו תנאי ההסכם המחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בהתאם לאמור בתקנון זה הנוגעים לאתר שלהלן.
33.2  במידה ובמהלך ההרשמה נמסרו במכוון פרטים לא נכונים של הלקוח ו/או המשתמש.
33.3 במידה ויבוצעו מחדלים הפוגעים או שמא עלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או מי  מטעמה לרבות פגיעה בקיום האתר ובלקוחותיו.
33.4 במידה ואמצעי התשלום (כרטיס האשראי) של הלקוח ו/או המשתמש נחסם לשימוש מסיבה כלשהיא.
33.5  במידה והלקוח ו/או המשתמש השתמש בכרטיס אשראי שהוכרז כבלתי חוקי ו/או כגנוב והשימוש בו נמצא כבלתי חוקי וכהפרה של חוקי מדינת ישראל.
   
34. שליחת התראות- עם סיום ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש תופיע הודעה לפיה יתבקש הלקוח לאשר שליחת התראות ו/או הודעות מטעם הנהלת האתר לכתובת מייל אשר הוזנה על ידו בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי המסרונים  ו/או ההודעות אשר יישלחו לתיבת הלקוח ו/או המשתמש לאחר קבלת הסכמתו בהצהרת תקנון האתר וכי באחריותו של הלקוח ו/או המשתמש לשלוח הודעת ביטול להנהלת האתר ו/או מי מטעמה במידה ומעוניין להפסיק שירותים אלו  וכי לא תהא ללקוח ו/או למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהיא כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.
35. עם סיום הזמנת פרטי התשלום בדף החשבון של האתר תישלח הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הודעת  קליטת הזמנה לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי מזמין מוצרים. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים אשר הוזמנו ומטרתו לאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת האתר בלבד.
36. במידה ואמצעי התשלום של הלקוח ו/או המשתמש אינו בתוקף וחברות כרטיסי האשראי אינם מאשרים את העסקה כאמור ו/או שהמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח לא נמצאים במלאי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובכדי לשמור על הסדר הטוב הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת העסקה ו/או לביטולה בהתאם לדרישת הלקוח.
37. תהליך הסליקה באתר הוא באמצעות חברת הסליקה "I -CREDIT"- חברת סליקת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי PCI level 1. תשלום העסקאות מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, ויזה לאומי, מאסטרקארד, ישראכארט, דיינרס ואמריקן אקספרס 
   
   
  מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות-
38. כל האמור בסעיפים אלה הם בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת  הצרכן").
39. ברשות הלקוח לבטל את העסקה שהוזמנה על ידי באחד מן המקרים הבאים:
39.1  בהתאם לאמור בחוק ביטול העסקה על ידי הלקוח יוחזרו הכספים באופן מלא לאחר קבלת  הודעת הביטול מהלקוח בטרם שליחת המוצר ללקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח וללא חיוב נוסף. יודגש כי באחריות הלקוח להודיע להנהלת האתר ו/או מי מטעמה על רצונו לבטל את העסקה בטרם שליחתה למען אשר נמסר על ידו בעת הליך רישום ההזמנה.
39.2  במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר באמצעות חברת שליחויות ו/או באמצעות שליחה הכרוכה בעלויות להנהלת האתר, יושבו הכספים לידי הלקוח לאחר קיזוז עלויות השילוח. יובהר כי רק במקרה והלקוח בחר באפשרות של איסוף עצמי ממחסני החברה יוחזרו הכספים במלואם לידי הלקוח.
39.3  זיכוי הכספים יינתן רק לאחר שהמוצר יוחזר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה באופן שמיש עם תווית האתר ולאחר שהנהלת האתר  ו/או מי מטעמה ביצעה בדיקה כי לא נגרם למוצר כל נזק או פגם כלשהוא. ככל שאחד מהתנאים אשר פורטו לעיל לא יתקיימו לא תוכל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשלים את תהליך הזיכוי הן בהחזר כספי והן בשובר זיכוי. יודגש כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה משאירה לעצמה את הזכות הבלעדית בדבר מצבו של המוצר ותהא רשאית לפעול על פי שיקול דעתה בדבר זיכויו של הלקוח.
39.4 במידה וכל התנאים אשר פורטו בסעיף 39.3 קטן לעיל קוימו (קרי, המוצר שמיש ולא נפגם ואריזתו לא נפתחה) הלקוח יזוכה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר אצל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והכל בהתאם לתנאי ולוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או חברת הסליקה.
  למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים אשר החוק והנוהלים אוסרים על החזרתם: 
(א) טובין פסידים, תרופות, תכשירים המוגדרים רפואיים, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו), ציוד רפואי מתכלה, טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן תכשירים לאחר שנמסרו לחולה.
40. עוד יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תזכה מוצרים אשר נמצאים במבצע או שניתנו בגינם הנחות , במקרה של שובר מתנות יינתן ללקוח פתק החלפה.
   
  משלוחים וימי אספקה-
41. אספקת המוצרים לידי הלקוח תהא לפי אופן ההזמנה, איסוף עצמי ו/או חברת השליחויות מטעם הנהלת האתר והכל כמפורט בסעיף 4 לעיל.
42. עלויות דמי המשלוח יופיעו בסיום הליך ההזמנה בהתאם למוצרים שנבחרו על ידי הלקוח במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר כי במקרה של עסקה בתשלומים הלקוח יחוייב בדמי המשלוח במסגרת התשלום הראשוני של העסקה.
43. במקרה של משלוחים מטעם הנהלת האתר יבוצע תיאום מראש עם הלקוח בטרם שליחת המוצר לכתובת שציין במהלך ההזמנה . יובהר כי הנהלת האתר ו/או מטעמה תקציב טווח שעות מקסימלי לשילוח המוצר בהתאם לחברת שליחויות מטעמה (קרי, בין השעות 09:00-13:00, 13:00-17:00) ולמועד שהוזמן על ידי הלקוח ובאחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בין השעות שנבחרו על ידו למשלוח המוצר וככל שהלקוח לא ישהה בכתובת שציין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא מחוייבת לבצע שליחות נוספת על חשבונה ושליחות נוספת תהא כרוכה בעלויות נוספות.
44. שליחויות דחופות- במקרים של שליחויות דחופות עלויות השילוח יהיו בהתאם למחירי ותנאי השילוח עימם עובדת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ועל אחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בהתאם לפרטים שמסר בעת קליטת ההזמנה, והכל בהתאם לאמור בסעיף 43 לעיל וכן לאיזורי החלוקה של חברה השליחויות מטעם הנהלת האתר.
   
   
45. שליחות באמצעות חברת המשלוחים תהא בין 1-10 ימי עסקים מיום רכישת המוצר והכל בהתאם לתנאי השילוח של חברת השליחויות .
   
46. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית על עיכובים כלשהם של חברות המשלוחים מטעמה אך תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוחותיה בכל דרישה ו/או בקשה שתהא ו/או במתן השליחויות במועדים שהוזמנו על ידי הלקוח.
47. הנפקת המוצרים לידי הלקוחות ברחבי הארץ מוגבלת בהתאם לתנאי החלוקה של חברת השליחויות . הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תאפשר ללקוחותיה לבצע שליחויות באמצעות תיאום טלפוני מראש גם לאזורים אשר לא כלולים באזורי החלוקה, יודגש כי שליחויות אלו יהיו כרוכות בעלויות נוספות בהתאם למחירים ותנאי השילוח של חברת השליחויות מטעם הנהלת האתר.
48. ימי אספקת המוצרים כאמור לעיל אינם חלים על מוצרים אשר אזלו ו/או לא נמצאים במלאי.
49. אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח יישלחו לכתובתו לאחר שהושלם תהליך הרכישה ובתנאי שקליטת ההזמנה נעשה בימי הפעילות של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בימי העסקים של בנק ישראל ולאחר שניתן אישור סופי מחברת הסליקה של כרטיסי האשראי שהפרטים  שנמסרו על ידי הלקוח אכן נכונים.
  אחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה-
50. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בנזקים הן ישירים והן בעקיפין ו/או בנזקים מיוחדים ו/או בנזק תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין השירות ו/או לגולש ו/או לצד שלישי וכיוצ"ב עקב שימוש באתר זה לרבות רכישה ו/או צפייה במוצרים ו/או גלישה באתר בניגוד לאמור בתקנון זה, תהא הטענה ו/או התובענה ככל שתהא מושתת על הלקוח /או המשתמש ו/או הגולש.
51. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות סופר ככל שתהא בתיאור המוצרים אשר מוצגים  באתר זה ואינה מחייבת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל דבר ועניין. בהקשר זה יובהר כי המוצרים אשר מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית להבדלים ככל שיהיו בין המוצרים שמוצגים באתר לבין אלו אשר נמכרים בפועל.
52. השימוש במוצרים אשר נמכרים באתר הינו בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי אשר ייגרם ללקוח ככל שייגרם לרבות כביסה, גיהוץ, ושימוש אחר.
53. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות אסונות טבע, שביתות בגופים ממשלתיים, תקלות במערכת המחשוב (אינטרנט, ספק, דוא"ל) במערכת התקשורת שייגרמו בעת ביצוע ההזמנה מאתר זה.
54. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תפעל בכל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לקהל לקוחותיה וכן תפעל ליתן שירות מהיר ויעיל במידה ותיווצר בעיה כלשהיא כתוצאה מרכישת מוצרים באתר זה אשר נפגמו ו/או אשר נשלחו פגומים ו/או אשר נפגמו בדרך והכל בהתאם לאמור בתקנון  זה.
55. בהתאם לאמור בסעיף  54 לעיל לפניות בנושא תקלות כאלו ואחרות ניתן לפנות להנהלת האתר ו/או מי מטעמה בהתאם לפרטים המפורטים בדף יצירת הקשר של אתר זה.
56. בעת שימוש באתר זה הנך מצהיר כי ידוע לך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנפות ו/או לסנן את מספר המנויים הנרשמים לאתר זה ואין באפשרותה לבצע בדיקה כלשהיא.
57. על תקנון אתר זה יחולו תנאי הדין הישראלי בלבד והסמכות השיפוטית בעניין תקנון זה תיקבע בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").
  שמירה על סודיות ופרטיות-
58. מדיניות תקנון זה הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות").
59. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש קנייני בפרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש.
   
60. רכישת מוצרים באתר זה מתבצעת באמצעות חברת סליקת האשראי "I-CREDIT" ובאמצעות חברת ישראכארד - ראה הרחבה בנושא זה תחת קטגוריית "תנאי שימוש".
61. למען הסר ספק הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עויינים שלא בשליטתה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
62. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או ייתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכו'. אשר ייגרמו ללקוח ו/או למשתמש (לרבות משתמש צד ג') ו/או לרכושו (מחשב נייד ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) באופן ישיר ו/או באופן עקיף אשר רכשו ו/או גלשו באתר זה.
  זכויות יוצרים וקניין רוחני-
63. כל זכויות היוצרים המוצגים באתר זה לרבות זכויות הקניין הרוחני, הדגמים ו/או המוצרים ו/או השיטות   ו/או הסודות המסחריים הינם רכושם הבלעדי של מעיין החיות בע"מ, זכויות אלה חלות בין היתר  על רשימת המוצרים הנמכרים באתר וכן על תוכן ועיצוב הסחורה המוצגת באתר זה ו/או הקשורה להפעלתו.
64. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהוא המוצג באתר זה לרבות לוגו האתר, סימני מסחר, תמונות  ומלל  המוצרים המוצגים באתר זה ללא קבלת אישורה של חברת הום באזז בכתב ובהודעה כתובה מראש.
65. אין לעשות כל שימוש בנתונים המסחריים המוצגים באתר זה ו/או לעשות שימוש כלשהוא בבסיס  הנתונים של חברת מעיין החיות בע"מ, ללא קבלת אישורה בכתב ובהודעה מסודרת מראש על כך.
66. שם החברה, אתר האינטרנט ("שם הדומיין"), וסימני המסחר של בית מרקחת אופיר הינם ברכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד רכישה ו/או גלישה באתר זה.
67. אין לערוך נתונים המוצגים באתר זה ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כל התכנים המילוליים המופיעים באתר זה לרבות סימני מסחר, אייקונים (Icons), דומיין (Domain), עיצוב גרפי, שם החברה- לוגו ו/או כל מידע או תצוגה אחרים המופיעים באתר זה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ונמצאים בבעלותה של החברה ו/או של מי מטעמה בלבד.
68. השימוש באתר זה על כל תכניו הינו למטרות חוקיות בלבד.
69. אין להשתמש ו/או להעתיק וכן לאפשר גישה למשתמשים ו/או גולשים אחרים להשתמש ו/או להעתיק  את התכנים המוצגים באתר זה, לרבות בקישורים לאתרים אחרים ו/או לפרסומות אלקטרוניות (Pop-Ups), ו/או לפרסומי דפוס המוצגים באתר זה.
   
70. אין להציג תכנים המופיעים באתר זה בתוך מסגרת (Frame) באופן גלוי ו/או סמוי.
71. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלה כלשהיא של יישומי מחשב ו/או אמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכנות Robots, Crawlers וכו'. לצורך חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או איחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באתר הזה. וכן אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת לקט ו/או אוסף ו/או מאגר שיכילו תכנים המופיעים באתר זה.
תקנון אתר Hay Pharm

הגדרות תקנון:

  בתקנון הנ"ל יהוו המונחים המפורטים מטה כחלק בלתי ניפרד מתקנון זה ומשמעותן כדלהלן:
   
1. בעלי האתר- בית מרקחת חי פארם ע.מ.  306081266 כתובת: אבא אחימאיר 3 קרית מנחם רמלה
2. האתר הינו אתר אינטרנט וכתובתו הינה http://www.hay-pharm.co.il
3. תוכן האתר- מכירת מוצרי טיפוח ותוספי תזונה.
 

 

4. תקופת אספקת המוצרים -
   
  באמצעות  שליחים עד 10 ימי עסקים מיום הרכישה (ימי עסקים אינם כוללים שישי ושבת, ערבי חג וחג)
   בתל אביב, רמת גן וגבעתיים, אפשרות למשלוח מהיר, מהיום להיום (בתוספת תשלום) בימים א-ה בין השעות 9:00-18:00 (לא פעיל בעת הקורונה)
   
   
5. מועדים לאספקת המוצרים- המועד בו נמסרו המוצרים לידי הלקוח בהתאם ליעד שפורט ו/או הוזמן על ידי הלקוח וכן המועד אשר נרשם על ידי הלקוח לפי שיקול ו/אן העדפתו לאספקת המוצרים.
   
6. ביצוע הזמנה- המועד בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של הלקוח בהתאם לפרטי האשראי אשר הוזנו על ידו במערכת המאובטחת של אתר זה.
   
7.  ימי עסקים- בהתאם לקבוע בחוק ימי העסקים הינם מראשון ועד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחו"ל המועד והכל בהתאם לנוהל ימי עסקים
  של בנק ישראל.
   
8. ימי פעילות האתר- ניתן לבצע רכישות אינטרנטיות של המוצרים המוצגים באתר 24/7, יובהר כי מועד אספקות המוצרים לידי הלקוח הם בהתאם לנוהל ימי עסקים
  של בנק ישראל.
   
  כללי-
9. האתר כאמור הינו אתר אשר משמש כחנות וירטואלית למכירת תוספי תזונה וטיפוח.
10. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור שיידרש ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר ו/או להנהלת האתר בהתאם לפרטים המפורטים להלן:
  טלפון: 
11. בכל מקום אשר מופיע בתקנון זה שיש בו שימוש בלשון זכר הכוונה היא לשני המינים.
12. האתר האינטרנטי שלהלן מציג ללקוחות הרוכשים מאתר זה תוספי תזונה וטיפוח. מכירת המוצרים המוצעים ללקוחות הינם בכפוך ובהתניה יסודית של הסכמת
  הלקוחות והגולשים באתר זה לתקנון הנ"ל.
13. השימוש באתר זה מהווה הסכמת הלקוח ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו, טרם החל לגלוש בעמודים נוספים באתר
  ובעמוד הבית של אתר זה.
14. כל לקוח ו/או כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכן ומטרתו של אתר זה, וכי כל האמור בתקנון האתר הינו זה שיכריע בכל חילוקי הדעות בין
  הצדדים ככל שיהיו, עוד מצהיר הלקוח ו/או המשתמש כי בכל מקרה מסוג כזה או אחר לא יהא רשאי להעלות טענות כאלו ואחרות ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו
  לתקנון האתר כאמור לעיל. 
15. בהתאם לאמור בסעיף 14 לעיל, תקנון הנ"ל מהווה בסיס חוקי להזמנות ולגלישה באתר, ומסדיר את היחסים בין הלקוח ו/או המשתמש לבין החברה ו/או למי
  מטעמה אשר משתמשים באתר זה.
16. יובהר כי בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים ו/או סחורה מאתר זה, הלקוח ו/או כל משתמש אחר מצהיר בזאת כי עם ביצוע פעולה ו/או רכישה קרא את 
  תקנון החברה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו ולכל האמור בתקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או
  כנגד הנהלת האתר ו/או למי מטעמה בכל הקשור להוראות ותנאיו של תקנון זה.
17. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה את תקנון האתר וזאת ללא כל התראה
  ו/או הודעה מוקדמת. וכי כל השינויים אשר יבואו בתקנון המחודש ככל שיהיו, יחולו על לקוח ו/או על המשתמש בעת גלישה ו/או שימוש באתר זה.
18. מחירי המוצרים המופיעים באתר זה הינם על-פי הדין וכוללים מס ערך מוסף (מע"מ) ואינם כוללים דמי משלוח.
19. תמונות המוצרים המוצגים באתר זה הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
20. יובהר כי הנהלת האתר מספקת ללקוח ו/או למשתמש את המוצרים בהתאם למלאי שנמצא ברשותה ואינה מתחייבת לספק מוצרים בהתאם לתמונות המופיעות באתר
  המופיעות באתר זה והכל בהתאם למלאי שנמצא ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
21. יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה פועלת ותפעל ככל שביכולתה להציג מידע שלם ומדויק ככל האפשר למגוון לקוחותיה על מנת ליתן שירות ראוי ותקין לכלל 
  לקוחותיה, ובמידה ועלולה להיות אפשרות כי יופיעו באתר זה בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות מערכת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות הנוגעת לעניין זה.
22. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לעדכן בעת הצורך את מחירי המוצרים הנמכרים ו/או המוצגים באתר זה מעת לעת וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  המחיר התקף ביחס להזמנת הלקוח ו/או המשתמש הינו המחיר המתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ו/או  
  ו/או המשתמש) ובמידה ומחירים אלו עודכנו לפני השלמת הליך ההזמנה, יחויב הלקוח ו/או המשתמש בהתאם למחירים המעודכנים.
23. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להציע באתר זה הטבות, מבצעים והנחות לכלל לקוחותיהם וכו יהיו רשאים להפסיק שירותים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי
   ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת על כך.
24. יובהר כי תנאי השימוש באתר זה ובכל השירותים המוצעים והכלולים באתר זה יחולו על הלקוח ו/או על המשתמש באתר זה גם באמצעות שימוש במחשב נייח ו/או 
  נייד לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם (להלן :"סמראטפון"), מחשב כף יד, וכיוצ"ב). וכי הם חלים על השימוש באתר זה באמצעות גלישה ו/או שימוש ברשת האינטרנט  ו/או בכל רשת ואמצעי תקשורת כאלה ואחרים ומחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר ולאמור בתקנון זה.
   
  הרשמה וביצוע הזמנות-
25. רכישת מוצרים מאתר זה תתבצע על ידי הלקוח ו/או המשתמש באמצעות הרשמה לאתר ומילוי טופס הזמנה אשר יהוו כתנאים מקדמיים לביצוע ההזמנה.
26. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יעשו כל שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר ויהוו חלק בלתי ניפרד מתנאי השימוש
  והרכישה באתר זה.
27. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה עושה ככל שביכולתה להבטיח את ביצוע ההזמנה באופן יעיל וללא תקלות, על הלקוח ו/או המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים
  הדרושים באתר זה באופן מדויק כך שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו כל הפרטים הנכונים. והואיל ובמקרה בו יימסרו פרטים שגויים הנהלת האתר ו/או מי מטעמה 
  לא יהיו אחראים למתן פרטים שגויים אלו. והלקוח ו/או המשתמש יחוייבו בתשלום דמי משלוח וטיפול העסקה במידה והמשלוח ישלח ליעד או מען שפרטיו שגויים.
28. אישור הזמנה- יינתן בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר שהנהלת האתר ו/או מי  מטעמה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו
  על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר קבלת אישורם של חברות כרטיסי האשראי .
29. במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברות האשראי, תשלח התראה על כך ללקוח והאחר יידרש למסור אמצעי תשלום ו/או פרטי כרטיס אשראי נוספים לצורך סיום
  ביצוע ההזמנה.
30. נתוני ההזמנה כפי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש בטופס הזמנת המוצרים ובאישור הסופי של  ההזמנה על ידי חברת האשראי יהוו כהזמנה סופית וכראייה
  במחשבי הנהלת האתר.
31. בהתאם לאמור בסעיף 28 לעיל, אישור ההזמנה הסופי של העסקה מותנה בכך שהמוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי של מחסני האתר במועד ההזמנה ו/או במועד
  האספקה. ככל שהנהלת ההאתר ו/או מי מטעמה לא ציינו כי המוצרים אינם קיימים במלאי וכי לא הורדו מהאתר בשוגג בעת ביצוע ההזמנה. הנהלת האתר ו/או 
  מי מטעמה לא יהיו מחוייבים במכירת המוצרים וכי ללקוח ו/או למשתמש באתר זה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ן/או תובענה נשוא עניין זה בגין כל נזק כלשהוא
  בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. במידה והמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש
  לא נמצאים ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, והלקוח ו/או המשתמש חוייב לאחר בדיקת המלאי והמוצרים אכן חסרים במלאי הנהלת האתר יוחזרו הכספים 
  לידי הלקוח.
32. עוד יובהר כי במקרה  ובו יופיעו המוצרים המוצגים באתר זה כקיימים במלאי האתר ורק בעת סיום ההזמנה בפועל יתבהר כי המוצרים אינם קיימים במלאי האתר עקב טעות טכנית כזאת או אחרת. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תבטל את העסקה והכספים יושבו לידי הלקוח ולאחר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או למי מטעמה.
33. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל ו/או לדחות ו/או לעכב את אישורם של ההזמנות באחד מהמקרים אשר יפורטו להלן:
33.1  במידה והופרו תנאי ההסכם המחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בהתאם לאמור בתקנון זה הנוגעים לאתר שלהלן.
33.2  במידה ובמהלך ההרשמה נמסרו במכוון פרטים לא נכונים של הלקוח ו/או המשתמש.
33.3 במידה ויבוצעו מחדלים הפוגעים או שמא עלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או מי  מטעמה לרבות פגיעה בקיום האתר ובלקוחותיו.
33.4 במידה ואמצעי התשלום (כרטיס האשראי) של הלקוח ו/או המשתמש נחסם לשימוש מסיבה כלשהיא.
33.5  במידה והלקוח ו/או המשתמש השתמש בכרטיס אשראי שהוכרז כבלתי חוקי ו/או כגנוב והשימוש בו נמצא כבלתי חוקי וכהפרה של חוקי מדינת ישראל.
   
34. שליחת התראות- עם סיום ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש תופיע הודעה לפיה יתבקש הלקוח לאשר שליחת התראות ו/או הודעות מטעם הנהלת האתר לכתובת מייל אשר הוזנה על ידו בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי המסרונים  ו/או ההודעות אשר יישלחו לתיבת הלקוח ו/או המשתמש לאחר קבלת הסכמתו בהצהרת תקנון האתר וכי באחריותו של הלקוח ו/או המשתמש לשלוח הודעת ביטול להנהלת האתר ו/או מי מטעמה במידה ומעוניין להפסיק שירותים אלו  וכי לא תהא ללקוח ו/או למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהיא כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.
35. עם סיום הזמנת פרטי התשלום בדף החשבון של האתר תישלח הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הודעת  קליטת הזמנה לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי מזמין מוצרים. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים אשר הוזמנו ומטרתו לאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת האתר בלבד.
36. במידה ואמצעי התשלום של הלקוח ו/או המשתמש אינו בתוקף וחברות כרטיסי האשראי אינם מאשרים את העסקה כאמור ו/או שהמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח לא נמצאים במלאי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובכדי לשמור על הסדר הטוב הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת העסקה ו/או לביטולה בהתאם לדרישת הלקוח.
37. תהליך הסליקה באתר הוא באמצעות חברת הסליקה "I -CREDIT"- חברת סליקת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי PCI level 1. תשלום העסקאות מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, ויזה לאומי, מאסטרקארד, ישראכארט, דיינרס ואמריקן אקספרס 
   
   
  מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות-
38. כל האמור בסעיפים אלה הם בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת  הצרכן").
39. ברשות הלקוח לבטל את העסקה שהוזמנה על ידי באחד מן המקרים הבאים:
39.1  בהתאם לאמור בחוק ביטול העסקה על ידי הלקוח יוחזרו הכספים באופן מלא לאחר קבלת  הודעת הביטול מהלקוח בטרם שליחת המוצר ללקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח וללא חיוב נוסף. יודגש כי באחריות הלקוח להודיע להנהלת האתר ו/או מי מטעמה על רצונו לבטל את העסקה בטרם שליחתה למען אשר נמסר על ידו בעת הליך רישום ההזמנה.
39.2  במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר באמצעות חברת שליחויות ו/או באמצעות שליחה הכרוכה בעלויות להנהלת האתר, יושבו הכספים לידי הלקוח לאחר קיזוז עלויות השילוח. יובהר כי רק במקרה והלקוח בחר באפשרות של איסוף עצמי ממחסני החברה יוחזרו הכספים במלואם לידי הלקוח.
39.3  זיכוי הכספים יינתן רק לאחר שהמוצר יוחזר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה באופן שמיש עם תווית האתר ולאחר שהנהלת האתר  ו/או מי מטעמה ביצעה בדיקה כי לא נגרם למוצר כל נזק או פגם כלשהוא. ככל שאחד מהתנאים אשר פורטו לעיל לא יתקיימו לא תוכל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשלים את תהליך הזיכוי הן בהחזר כספי והן בשובר זיכוי. יודגש כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה משאירה לעצמה את הזכות הבלעדית בדבר מצבו של המוצר ותהא רשאית לפעול על פי שיקול דעתה בדבר זיכויו של הלקוח.
39.4 במידה וכל התנאים אשר פורטו בסעיף 39.3 קטן לעיל קוימו (קרי, המוצר שמיש ולא נפגם ואריזתו לא נפתחה) הלקוח יזוכה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר אצל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והכל בהתאם לתנאי ולוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או חברת הסליקה.
  למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים אשר החוק והנוהלים אוסרים על החזרתם: 
(א) טובין פסידים, תרופות, תכשירים המוגדרים רפואיים, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו), ציוד רפואי מתכלה, טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן תכשירים לאחר שנמסרו לחולה.
40. עוד יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תזכה מוצרים אשר נמצאים במבצע או שניתנו בגינם הנחות , במקרה של שובר מתנות יינתן ללקוח פתק החלפה.
   
  משלוחים וימי אספקה-
41. אספקת המוצרים לידי הלקוח תהא לפי אופן ההזמנה, איסוף עצמי ו/או חברת השליחויות מטעם הנהלת האתר והכל כמפורט בסעיף 4 לעיל.
42. עלויות דמי המשלוח יופיעו בסיום הליך ההזמנה בהתאם למוצרים שנבחרו על ידי הלקוח במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר כי במקרה של עסקה בתשלומים הלקוח יחוייב בדמי המשלוח במסגרת התשלום הראשוני של העסקה.
43. במקרה של משלוחים מטעם הנהלת האתר יבוצע תיאום מראש עם הלקוח בטרם שליחת המוצר לכתובת שציין במהלך ההזמנה . יובהר כי הנהלת האתר ו/או מטעמה תקציב טווח שעות מקסימלי לשילוח המוצר בהתאם לחברת שליחויות מטעמה (קרי, בין השעות 09:00-13:00, 13:00-17:00) ולמועד שהוזמן על ידי הלקוח ובאחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בין השעות שנבחרו על ידו למשלוח המוצר וככל שהלקוח לא ישהה בכתובת שציין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא מחוייבת לבצע שליחות נוספת על חשבונה ושליחות נוספת תהא כרוכה בעלויות נוספות.
44. שליחויות דחופות- במקרים של שליחויות דחופות עלויות השילוח יהיו בהתאם למחירי ותנאי השילוח עימם עובדת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ועל אחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בהתאם לפרטים שמסר בעת קליטת ההזמנה, והכל בהתאם לאמור בסעיף 43 לעיל וכן לאיזורי החלוקה של חברה השליחויות מטעם הנהלת האתר.
   
   
45. שליחות באמצעות חברת המשלוחים תהא בין 1-10 ימי עסקים מיום רכישת המוצר והכל בהתאם לתנאי השילוח של חברת השליחויות .
   
46. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית על עיכובים כלשהם של חברות המשלוחים מטעמה אך תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוחותיה בכל דרישה ו/או בקשה שתהא ו/או במתן השליחויות במועדים שהוזמנו על ידי הלקוח.
47. הנפקת המוצרים לידי הלקוחות ברחבי הארץ מוגבלת בהתאם לתנאי החלוקה של חברת השליחויות . הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תאפשר ללקוחותיה לבצע שליחויות באמצעות תיאום טלפוני מראש גם לאזורים אשר לא כלולים באזורי החלוקה, יודגש כי שליחויות אלו יהיו כרוכות בעלויות נוספות בהתאם למחירים ותנאי השילוח של חברת השליחויות מטעם הנהלת האתר.
48. ימי אספקת המוצרים כאמור לעיל אינם חלים על מוצרים אשר אזלו ו/או לא נמצאים במלאי.
49. אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח יישלחו לכתובתו לאחר שהושלם תהליך הרכישה ובתנאי שקליטת ההזמנה נעשה בימי הפעילות של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בימי העסקים של בנק ישראל ולאחר שניתן אישור סופי מחברת הסליקה של כרטיסי האשראי שהפרטים  שנמסרו על ידי הלקוח אכן נכונים.
  אחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה-
50. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בנזקים הן ישירים והן בעקיפין ו/או בנזקים מיוחדים ו/או בנזק תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין השירות ו/או לגולש ו/או לצד שלישי וכיוצ"ב עקב שימוש באתר זה לרבות רכישה ו/או צפייה במוצרים ו/או גלישה באתר בניגוד לאמור בתקנון זה, תהא הטענה ו/או התובענה ככל שתהא מושתת על הלקוח /או המשתמש ו/או הגולש.
51. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות סופר ככל שתהא בתיאור המוצרים אשר מוצגים  באתר זה ואינה מחייבת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל דבר ועניין. בהקשר זה יובהר כי המוצרים אשר מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית להבדלים ככל שיהיו בין המוצרים שמוצגים באתר לבין אלו אשר נמכרים בפועל.
52. השימוש במוצרים אשר נמכרים באתר הינו בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי אשר ייגרם ללקוח ככל שייגרם לרבות כביסה, גיהוץ, ושימוש אחר.
53. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות אסונות טבע, שביתות בגופים ממשלתיים, תקלות במערכת המחשוב (אינטרנט, ספק, דוא"ל) במערכת התקשורת שייגרמו בעת ביצוע ההזמנה מאתר זה.
54. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תפעל בכל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לקהל לקוחותיה וכן תפעל ליתן שירות מהיר ויעיל במידה ותיווצר בעיה כלשהיא כתוצאה מרכישת מוצרים באתר זה אשר נפגמו ו/או אשר נשלחו פגומים ו/או אשר נפגמו בדרך והכל בהתאם לאמור בתקנון  זה.
55. בהתאם לאמור בסעיף  54 לעיל לפניות בנושא תקלות כאלו ואחרות ניתן לפנות להנהלת האתר ו/או מי מטעמה בהתאם לפרטים המפורטים בדף יצירת הקשר של אתר זה.
56. בעת שימוש באתר זה הנך מצהיר כי ידוע לך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנפות ו/או לסנן את מספר המנויים הנרשמים לאתר זה ואין באפשרותה לבצע בדיקה כלשהיא.
57. על תקנון אתר זה יחולו תנאי הדין הישראלי בלבד והסמכות השיפוטית בעניין תקנון זה תיקבע בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").
  שמירה על סודיות ופרטיות-
58. מדיניות תקנון זה הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות").
59. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש קנייני בפרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש.
   
60. רכישת מוצרים באתר זה מתבצעת באמצעות חברת סליקת האשראי "I-CREDIT" ובאמצעות חברת ישראכארד - ראה הרחבה בנושא זה תחת קטגוריית "תנאי שימוש".
61. למען הסר ספק הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עויינים שלא בשליטתה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
62. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או ייתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכו'. אשר ייגרמו ללקוח ו/או למשתמש (לרבות משתמש צד ג') ו/או לרכושו (מחשב נייד ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) באופן ישיר ו/או באופן עקיף אשר רכשו ו/או גלשו באתר זה.
  זכויות יוצרים וקניין רוחני-
63. כל זכויות היוצרים המוצגים באתר זה לרבות זכויות הקניין הרוחני, הדגמים ו/או המוצרים ו/או השיטות   ו/או הסודות המסחריים הינם רכושם הבלעדי של מעיין החיות בע"מ, זכויות אלה חלות בין היתר  על רשימת המוצרים הנמכרים באתר וכן על תוכן ועיצוב הסחורה המוצגת באתר זה ו/או הקשורה להפעלתו.
64. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהוא המוצג באתר זה לרבות לוגו האתר, סימני מסחר, תמונות  ומלל  המוצרים המוצגים באתר זה ללא קבלת אישורה של חברת הום באזז בכתב ובהודעה כתובה מראש.
65. אין לעשות כל שימוש בנתונים המסחריים המוצגים באתר זה ו/או לעשות שימוש כלשהוא בבסיס  הנתונים של חברת מעיין החיות בע"מ, ללא קבלת אישורה בכתב ובהודעה מסודרת מראש על כך.
66. שם החברה, אתר האינטרנט ("שם הדומיין"), וסימני המסחר של בית מרקחת אופיר הינם ברכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד רכישה ו/או גלישה באתר זה.
67. אין לערוך נתונים המוצגים באתר זה ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כל התכנים המילוליים המופיעים באתר זה לרבות סימני מסחר, אייקונים (Icons), דומיין (Domain), עיצוב גרפי, שם החברה- לוגו ו/או כל מידע או תצוגה אחרים המופיעים באתר זה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ונמצאים בבעלותה של החברה ו/או של מי מטעמה בלבד.
68. השימוש באתר זה על כל תכניו הינו למטרות חוקיות בלבד.
69. אין להשתמש ו/או להעתיק וכן לאפשר גישה למשתמשים ו/או גולשים אחרים להשתמש ו/או להעתיק  את התכנים המוצגים באתר זה, לרבות בקישורים לאתרים אחרים ו/או לפרסומות אלקטרוניות (Pop-Ups), ו/או לפרסומי דפוס המוצגים באתר זה.
   
70. אין להציג תכנים המופיעים באתר זה בתוך מסגרת (Frame) באופן גלוי ו/או סמוי.
71. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלה כלשהיא של יישומי מחשב ו/או אמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכנות Robots, Crawlers וכו'. לצורך חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או איחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באתר הזה. וכן אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת לקט ו/או אוסף ו/או מאגר שיכילו תכנים המופיעים באתר זה.
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp